Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB

Denne organisationsaftale mellem DSB og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark udgør sammen med Fællesoverenskomsten pr. 1. april 2008 det fælles overenskomstgrundlag.

Ansættelsesvilkår er i henhold til den mellem Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og DSB indgåede fællesoverenskomst med nedenstående ændringer og tilføjelser.

Du kan hente organisationsaftalen her fra siden. Organisationsaftalens paragraffer refererer til paragrafferne i Fællesoverenskomsten.