Let stigende optimisme i elbranchen

Fortsat positive forventninger til beskæftigelsen på området elinstallation

Det går ganske fint med beskæftigelsen på elområdet, og situationen ser ud til at fortsætte. I hvert fald udtrykker et flertal af virksomhederne på området elinstallation positive forventninger til de kommende tre måneder.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - nettotal for elinstallation marts 2019

Danmarks Statistik har netop offentliggjort sit seneste konjunkturbarometer og melder i den forbindelse om stabilisering i erhvervenes sammensatte konjunkturindikatorer. Om byggeriet hedder det således, at indikatoren holder sig stabilt og ligger på minus to i marts – i februar lå den på minus tre.

På området elinstallation er forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder steget fra nettotallet i otte i februar til ni i marts. I januar var nettotallet tre, så udviklingen går mod øget optimisme.

Der er dog et stykke vej op til situationen i marts 2018. Her var nettotallet 20.

Nettotallet udtrykker forskellen mellem de procentdele af virksomheder, der angiver forventninger til henholdsvis en positiv og negativ udvikling. Når tallet er positivt, er der altså flest, der forventer en positiv udvikling, og dette flertal er for elinstallations vedkommende steget de seneste måneder efter et dyk i januar.

Tallene for elinstallation ses øverst på siden, mens byggeriets konjunkturindikator er gengivet herunder.

konjunkturindikator marts 19 fra Danmarks Statistik bygge og anlæg